+34 669 61 70 98hola@serveisolars.com

   Els tràmits i la documentació necessaris per sumar-te a l’autoconsum elèctric s’han simplificat força amb els últims canvis en la normativa.

   T’expliquem tot el procediment per evitar despeses innecessàries i no patir problemes administratius que podrien derivar en retards en la seva posada en marxa.

   Tipus d’instal·lació d’autoconsum

   Un dels factors que més influiran en la classe de documents que necessitem per a la tramitació dels sistemes d’autoconsum elèctric és la mida i el tipus d’instal·lació:

   • Instal·lacions domèstiques per a autoconsum particular, sense vessament d’excedents a la xarxa.
   • Instal·lacions domèstiques amb vessament d’excedent d’electricitat.
   • Sistemes d’autoconsum compartit entre diversos consumidors.

   La documentació necessària també dependrà de la potència en kW que sigui capaç de generar la instal·lació d’autoconsum. Per a potències menors als 10 kW, els tràmits es simplifiquen força: és el cas més habitual per a instal·lacions domèstiques i en el que ara ens centrarem.

   Documentació per a instal·lacions de menys de 10 kW

   Hi ha dues fases en la presentació dels documents: Una fase prèvia a la instal·lació del sistema d’autoconsum i una altra fase posterior.

   Documents previs a la instal·lació del sistema:

   Document
   On sol·licitar-ho
   Permís d’obra
   Ajuntament
   Autorització ambiental
   Conselleria de la Comunitat Autònoma
   Codi d’autoconsum* (CAU)
   Companyia distribuïdora de llum

   *En cas que la instal·lació estigui en sòl no urbanitzat, hauràs de demanar el permís d’accés i connexió. En aquest cas la distribuïdora et facilitarà el CAU en fer aquest tràmit.

   Documents to submit in the post-installation phase:

   Documents
   On sol·licitar-ho
   Llicència d’activitat
   Ajuntament
   Certificat d’Instal·lació Elèctrica
   Conselleria de la Comunitat Autònoma
   Acord de repartiment (per a autoconsums compartits)
   Vegeu l’annex V. Models de documentació de la Guia d’autoconsum de l’IDAE
   Alta o modificació del contracte de subministrament i d’accés i connexió 
   Companyia elèctrica comercialitzadora
   Contracte de compensació d’excedents entre productor i consumidor associat

   Nosaltres ens encarreguem de portar a terme tots els tràmits i de la documentació necessària per a la instal·lació i l’engegada dels sistemes d’autoconsum elèctric.

   Tota la documentació pas a pas:

   Permís d’obra i autorització ambiental:

   A l’hora de realitzar qualsevol instal·lació de plaques solars o sistemes d’autoconsum elèctric cal presentar correctament aquesta documentació tant a l’Ajuntament com al govern autonòmic.

   Les instal·lacions d’autoconsum hauran de demanar permís d’obres segons la normativa municipal vigent a l’emplaçament triat: la normativa municipal definirà si n’hi ha prou a realitzar una declaració responsable d’obra o una comunicació prèvia d’obra.

   Les instal·lacions en autoconsum amb excedents i amb potència menor de 100 kW no haurien de requerir tràmits d’impacte ambiental ni d’utilitat pública, excepte en els casos en què l’emplaçament es trobi sota alguna figura de protecció.

   Codi d’autoconsum elèctric:

   El codi d’autoconsum servirà per identificar el sistema instal·lat, ja que relaciona tots els punts de consum associats a ell. És un codi numèric que identifica la instal·lació i el facilita la distribuïdora d’energia elèctrica, a tu o al teu representant (instal·lador, promotor de la instal·lació d’autoconsum).

   Aquest número s’haurà d’aportar a l’administració autonòmica en el moment de tramitar la instal·lació d’autoconsum.

   Llicència d’activitat i CIE:

   La llicència d’activitat i el certificat d’instal·lació elèctrica o CIE són documents que certifiquen la seguretat i el bon estat de la instal·lació d’autoconsum.

   Aquesta documentació és necessària per sol·licitar o modificar el contracte de subministrament elèctric per adaptar-lo a la modalitat d’autoconsum elèctric que vulguis.

   Contracte de subministrament i d’accés i connexió amb la companyia elèctrica:

   Finalment, quan rebis la carta de la comercialitzadora amb les dades de la teva instal·lació d’autoconsum, només ens has de trucar per confirmar-les i contractar la tarifa de consum d’energia que millor s’adapti a les teves necessitats. Al seu torn, la comercialitzadora realitzarà el tràmit amb la distribuïdora per a la modificació corresponent del teu contracte d’accés i connexió, per tal que reflecteixi la modalitat d’autoconsum a la qual t’aculls.

   Contracte de compensació d’excedents

   El subscriuen el productor i el consumidor associat adscrits a la modalitat d’autoconsum amb excedents acollida a compensació, per a l’establiment d’un mecanisme de compensació simplificada entre els dèficits dels seus consums i la totalitat dels excedents de les seves instal·lacions de generació associades.

   El contracte de compensació d’excedents dels subjectes que realitzin autoconsum col·lectiu utilitzarà els criteris de repartiment. No caldrà presentar-lo en cas d’autoconsum col·lectiu sense excedents, n’hi haurà prou a presentar a la comercialitzadora un acord de repartiment.

   Acord de repartiment

   En el cas d’autoconsum col·lectiu, tots els consumidors participants que estiguin associats a la mateixa instal·lació de generació hauran de pertànyer a la mateixa modalitat d’autoconsum i acordar el sistema de repartiment de l’energia que produeixi la instal·lació d’autoconsum, que es reflectirà en un «acord de repartiment» signat per tots els consumidors associats. Com a consumidor associat, hauràs de comunicar de manera individual a l’empresa distribuïdora, directament o a través de l’empresa comercialitzadora, la modalitat d’autoconsum a la qual pertanys i la teva voluntat d’acollir-te al sistema de compensació, aportant l’acord de repartiment signat per tots els consumidors perquè la companyia comercialitzadora procedeixi a l’adaptació dels contractes de subministrament.

   Pots trobar un model d’aquest acord a la Guia d’autoconsum de l’IDAE.

   Documentació necessària per a l’autoconsum per comunitats autònomes

   Hi ha lleugeres diferències en la documentació requerida per sol·licitar l’autoconsum elèctric depenent de la comunitat autònoma a on ens trobem:

   Documentació requerida per distribució en funció del territori

   Comunitat Autònoma

   Requisits d’instal·lació

   Catalunya

   Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC)

   Balears

   CIE de generació i Justificant d’Inscripció en el Registre d’Autoconsum

   Aragó, Canàries, Andalusia i Extremadura

   CIE de generació segellat

   Resta comunitats autònomes

   CIE de generació

   Visquis on visquis, gestionem tots els tràmits i la documentació per tu. Comença a gaudir de l’autoconsum elèctric millorant el medi ambient i estalviant en la factura.